เข้าร่วมรับฟังถ่ายทอดองค์ความรู้แนวทางการขับเคลื่อนธนาคารขยะ (RECYCLABLE WASTE BANK)
31 พ.ค. 2024 09:00:00 กิจกรรม อบต.นาเลิน 20
วันที่ 31 พฤษภาคม 2567 เวลา  13.00 น.  - 16.00 น.   คณะกรรมการบริหารธนาคารขยะและคณะทำงานธนาคารขยะหมู่บ้านองค์การบริหารส่วนตำบลนาเลิน เข้าร่วมรับฟังถ่ายทอดองค์ความรู้แนวทางการขับเ...
องค์การบริหารส่วนตำบลนาเลิน จัดกิจกรรม “MOI Waste Bank Week”
28 พ.ค. 2024 16:00:00 กิจกรรม อบต.นาเลิน 49
กิจกรรมธนาคารขยะ องค์การบริหารส่วนตำบลนาเลิน จัดกิจกรรม “MOI Waste Bank Week” มหาดไทยปักธงประกาศความสำเร็จ 1 องค์ปกครององค์ปกครองส่วนท้องถิ่น 1 ธนาคารขยะ  มีวัตถุประสงค์เพื่อร...
อบต.นาเลิน ออกติดนามแผนปฏิบัติการเชิงกลยุทธ์แนวใหม่ RE-X-RAY โครงการถังขยะเปียกลดโลกร้อน
2 ก.พ. 2024 09:19:02 กิจกรรม อบต.นาเลิน 168
วันที่ 30 มกราคม 2567 เวลา 13.30-16.30 น.             นายก อบต.นาเลิน พร้อมคณะผู้บริหารพนักงานส่วนตำบล พร้อมด้วย นางมนัสนัน สาธุพันธ์ ท้องถิ่นอำเภอ ออกติดนามแผน...
ร่วมพิธีวางพวงมาลากิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
23 ต.ค. 2023 09:00:00 กิจกรรม อบต.นาเลิน 142
วันจันทร์ที่ 23 ตุลาคม 2566               องค์การบริหารส่วนตำบลนาเลิน ร่วมพิธีวางพวงมาลากิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้...
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนาเลิน สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลนาเลิน ดำเนินกิจกรรมหนูน้อยจิตอาสา
16 ต.ค. 2023 17:28:06 กิจกรรม อบต.นาเลิน 154
วันที่  6 ตุลาคม 2566            ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนาเลิน สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลนาเลิน ดำเนินกิจกรรมหนูน้อยจิตอาสา ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนาเลิน ตำบ...
กิจกรรมเนื่องในวันนวมินทรมหาราช
13 ต.ค. 2023 09:00:00 กิจกรรม อบต.นาเลิน 124
               'วันนวมินทรมหาราช' ตรงกับวันที่ 13 ตุลาคม ของทุกปี เป็นวันคล้ายวันสวรรคตของ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุล...
กิจกรรมลงนามบันทึกข้อตกลง MOU วัด ประชา รัฐ สร้างสุข ณ วัดคีรีวงกต (บ้านคำหมาไน)
2 ต.ค. 2023 09:00:00 กิจกรรม อบต.นาเลิน 110
วันที่ 2 ตุลาคม 2566           องค์การบริหารส่วนตำบลนาเลิน ดำเนินกิจกรรมลงนามบันทึกข้อตกลง MOU วัด ประชา รัฐ สร้างสุข ณ วัดคีรีวงกต (บ้านคำหมาไน) ตำบลนาเลิน อำเภอ...
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนาเลิน ดำเนินการจัดกิจกรรมสร้างความตระหนักรู้ในการฟื้นฟูและอนุรักษ์ทรัพยากรดิน
3 ส.ค. 2023 10:45:00 กิจกรรม อบต.นาเลิน 220
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนาเลิน ดำเนินการจัดกิจกรรมสร้างความตระหนักรู้ในการฟื้นฟูและอนุรักษ์ทรัพยากรดิน เนื่องในโอกาสครบรอบ 1 ปี การประกาศเจตนารมณ์ขับเคลื่อนประเทศไทยที่ยั่งยื่นในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กแล...
ออกพื้นที่บริการฉีดวัคซีน ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุขบ้า
13 ก.ค. 2023 13:00:00 กิจกรรม อบต.นาเลิน 3
ออกพื้นที่บริการฉีดวัคซีน ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุขบ้า
เดินรณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือดออก เเละพ่นหมอกควัน
16 มิ.ย. 2023 13:00:00 กิจกรรม อบต.นาเลิน 4
เดินรณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือดออก เเละพ่นหมอกควัน
องค์การบริหารส่วนตำบลนาเลิน ร่วมกิจกรรมวันต้นไม้ประจำชาติ พ.ศ 2566
6 มิ.ย. 2023 16:00:00 กิจกรรม อบต.นาเลิน 5
วันที่ 6 มิถุนายน 2566 เวลา 09:00 น.          นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาเลิน พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร​  สมาชิกสภา​อบต.นาเลิน หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานส่วนตำบล​ แล...
องค์การบริหารส่วนตำบลนาเลินเขตพื้นที่ปลอดการสูบบุหรี่
31 พ.ค. 2023 09:00:00 กิจกรรม อบต.นาเลิน 2
องค์การบริหารส่วนตำบลนาเลินเขตพื้นที่ปลอดการสูบบุหรี่
ลงพื้นที่เยี่ยมผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงเเละบุคคลอื่นที่มีภาวะพึ่งพิง ตรวจสุขภาพเเละมอบอาหารเสริมนม
9 ก.พ. 2023 16:00:00 กิจกรรม อบต.นาเลิน 2
ลงพื้นที่เยี่ยมผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงเเละบุคคลอื่นที่มีภาวะพึ่งพิง ตรวจสุขภาพเเละมอบอาหารเสริมนม
โครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูรเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาครบ 70 พรรษา ในวันที่ 28 กรกฎาคม 2565
5 ส.ค. 2022 09:55:00 กิจกรรม อบต.นาเลิน 171
โครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพย- วรางกูรเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาครบ 70 พรรษา ในวันที่ 28 กรกฎาคม 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลนาเลิน อำเภอศรีเมื...