ปรับปรุงล่าสุด 25 ส.ค. 2023 09:33:54 270

ถาม: สามารถติดต่อ องค์การบริหารส่วนตำบลนาเลินได้ทางไหนบ้างคะ
ตอบ: โทรศัพท์. , 045-252574-6 โทรสาร. , 045-252575

ถาม: ติดต่อท่านนายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาเลินได้ที่เบอร์ไหนคะ
ตอบ:  084-5852566 เบอร์โทร นายวันชัย ทองหยิบ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาเลิน

ถาม: วิสัยทัศน์ ของ องค์การบริหารส่วนตำบลนาเลิน คืออะไรคะ
ตอบ:  "น้ำไหล ไฟสว่าง ทางดี ส่งเสริมประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่น "

ถาม: องค์การบริหารส่วนตำบลนาเลินเปิดทำการวันไหนบ้างคะเปิดทำการกี่โมงคะ 
ตอบ: วันจันทร์ถึงศุกร์ เวลา 8.30 – 16.30 น. (เปิดทำการตามวันและเวลาราชการ – ปิดพักเที่ยง 12.00-13.00 น. / ปิดวันเสาร์-อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์)

ถาม: ถ้าต้องการร้องเรียนสามารถร้องเรียนทางช่องทางไหนได้บ้างคะ 
ตอบ: ร้องเรียนผ่านช่องทางของเว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลนาเลิน ที่ naloen.go.th โดยคลิกที่นี่  ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์  
          
ถาม : อยากทราบที่ตั้งขององค์การบริหารส่วนตำบลนาเลินตั้งอยู่ที่ไหนคะ 

ตอบ: ตำบลนาเลิน อำเภอศรีเมืองใหม่ จังหวัดอุบลราชธานี  โทร. 045-252574-6

       สามารถคลิกที่ลิงก์นี้ เพื่อดูเส้นทางมายัง อบต.นาเลิน ได้เลยค่ะ คลิกลิงก์นี้เพื่อดูเส้นทาง