16 ต.ค. 2023 17:28:06 กิจกรรม อบต.นาเลิน 155

วันที่  6 ตุลาคม 2566

           ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนาเลิน สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลนาเลิน ดำเนินกิจกรรมหนูน้อยจิตอาสา ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนาเลิน ตำบลนาเลิน อำเภอศรีเมืองใหม่ จังหวัดอุบลฯ