องค์การบริหารส่วนตำบลนาเลิน
เลขที่ 125 หมู่ที่ 3 ตำบลนาเลิน อำเภอศรีเมืองใหม่ อุบลราชธานี
รหัสไปรษณีย์ 34250
โทร: 04525-2574-6
E-mail: [email protected]
นายวันชัย ทองหยิบ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาเลิน โทร. 084-5852566
นายบุญจันทร์ ปิ่นธุรัตน์ รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาเลิน โทร. 082-1293077
นายสนั่น จันทะสาต รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาเลิน โทร. 080-4735631
นาบัวลี บาศรี เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาเลิน โทร. 084-4116918

ส่งข้อความการติดต่อ

แผนที่ตั้ง