5 ส.ค. 2022 09:55:00 กิจกรรม อบต.นาเลิน 182

โครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพย- วรางกูรเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาครบ 70 พรรษา ในวันที่ 28 กรกฎาคม 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลนาเลิน อำเภอศรีเมืองใหม่ จังหวัดอุบลราชธานี ประจำปี 2565