Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
หน่วยตรวจสอบภายใน
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
รายงานผลการดำเนินงาน
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2565
การบริหารงานบุคคล
ประกาศ/รับสมัคร/โอนย้าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา/ร้องเรียน/ร้องทุกข์
FaceBook
คู่มือประชาชน

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
กรุณาเลือกวันที่หรือพิมพ์คำค้นหาเพื่อดูข้อมูล
วัน จังหวัด อำเภอ โพสโดย รายละเอียด
03 มี.ค. 2566
ถึง
03 มี.ค. 2566
อุบลราชธานี ศรีเมืองใหม่ อบต.นาเลิน ประกาศ สขร ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2566
27 ก.พ. 2566
ถึง
03 มี.ค. 2566
อุบลราชธานี ศรีเมืองใหม่ อบต.นาเลิน ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงท่อเมนประปาภายใน ม.5 บ้านสวาสดิ์
27 ก.พ. 2566
ถึง
03 มี.ค. 2566
อุบลราชธานี ศรีเมืองใหม่ อบต.นาเลิน ประกาศราคากลางโครงการขายาเขตประปา สายทางสนามกีฬา ม.2 บ้านนาหว้า
27 ก.พ. 2566
ถึง
03 มี.ค. 2566
อุบลราชธานี ศรีเมืองใหม่ อบต.นาเลิน ราคากลางโครงการปรับปรุงท่อเมนประปาภายใน ม1 บ้านนาเลิน
24 ก.พ. 2566
ถึง
28 ก.พ. 2566
อุบลราชธานี ศรีเมืองใหม่ อบต.นาเลิน ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงถนนลูกรัง ม.6สายทางจากถนนลาดยาง-สวนยางนายเฉลิมชัย ชิดเชื้อ
24 ก.พ. 2566
ถึง
28 ก.พ. 2566
อุบลราชธานี ศรีเมืองใหม่ อบต.นาเลิน ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงถนนดิน สายทางนาวีระ แสงสุวรรณ ม.6
24 ก.พ. 2566
ถึง
01 มี.ค. 2566
อุบลราชธานี ศรีเมืองใหม่ อบต.นาเลิน ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงถนนดิน บ้านเหล่าใต้ ม.7 สายทางนานายไพศาล สุริบุตร
24 ก.พ. 2566
ถึง
01 มี.ค. 2566
อุบลราชธานี ศรีเมืองใหม่ อบต.นาเลิน ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงถนนดิน ม.3สายทางสามแยกวัดดาลหินผง
24 ก.พ. 2566
ถึง
01 มี.ค. 2566
อุบลราชธานี ศรีเมืองใหม่ อบต.นาเลิน ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงถนนลูกรังบ้านคำหมาไน ม.3 สายทางสามแยกวัดป่าเนวตาคยาราม
23 ก.พ. 2566
ถึง
28 ก.พ. 2566
อุบลราชธานี ศรีเมืองใหม่ อบต.นาเลิน ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงถนนลูกรัง บ้านร่องเร ม.4สายทางป่าช้าบ้านร่องเข
Responsive image