Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
หน่วยตรวจสอบภายใน
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
รายงานผลการดำเนินงาน
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2565
การบริหารงานบุคคล
ประกาศ/รับสมัคร/โอนย้าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา/ร้องเรียน/ร้องทุกข์
FaceBook
คู่มือประชาชน

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
กรุณาเลือกวันที่หรือพิมพ์คำค้นหาเพื่อดูข้อมูล
วัน จังหวัด อำเภอ โพสโดย รายละเอียด
08 ก.ย. 2565
ถึง
13 ก.ย. 2565
อุบลราชธานี ศรีเมืองใหม่ อบต.นาเลิน ประกาศราคากลางโครงการซ่อมแซมถนนสายทางด่านผง ม.3 บ้าคำหมาไน
08 ก.ย. 2565
ถึง
13 ก.ย. 2565
อุบลราชธานี ศรีเมืองใหม่ อบต.นาเลิน ประกาศราคากลางโครงการซ่อมแซมถนนดิน สายทางไป บ้านคําหมาไน ม.3
02 ก.ย. 2565
ถึง
02 ก.ย. 2565
อุบลราชธานี ศรีเมืองใหม่ อบต.นาเลิน สขร.ประจำเดือน สิงหาคม 2565
31 ส.ค. 2565
ถึง
05 ก.ย. 2565
อุบลราชธานี ศรีเมืองใหม่ อบต.นาเลิน ประกาศราคากลางโครงการขยายเขตระบบประปาหมู่บ้าน บ้านไร่เจริญม.6
31 ส.ค. 2565
ถึง
05 ก.ย. 2565
อุบลราชธานี ศรีเมืองใหม่ อบต.นาเลิน ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงระบบสูบนํ้าประปาหมู่บ้านเหล้าใต้ ม.7
03 ส.ค. 2565
ถึง
03 ส.ค. 2565
อุบลราชธานี ศรีเมืองใหม่ อบต.นาเลิน สรข.ประจำเดือนกรกฎาคม 2565
02 ส.ค. 2565
ถึง
10 ส.ค. 2565
อุบลราชธานี ศรีเมืองใหม่ อบต.นาเลิน ประกาศราากลางโครงการปรับปรุงถนนดิน บ้านร่องเข
02 ส.ค. 2565
ถึง
10 ส.ค. 2565
อุบลราชธานี ศรีเมืองใหม่ อบต.นาเลิน ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงถนนดินสายทางพ่อใหญ่แวน บ้านนาเลิน ม.1
02 ส.ค. 2565
ถึง
09 ส.ค. 2565
อุบลราชธานี ศรีเมืองใหม่ อบต.นาเลิน ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงถนนดินสายทางข้างโรงเรียน ม.3
02 ส.ค. 2565
ถึง
10 ส.ค. 2565
อุบลราชธานี ศรีเมืองใหม่ อบต.นาเลิน ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงถนนดินสวยทางสวนเงาะ บ้านนาเลิน ม.1
Responsive image