Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
หน่วยตรวจสอบภายใน
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
รายงานผลการดำเนินงาน
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2565
การบริหารงานบุคคล
ประกาศ/รับสมัคร/โอนย้าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา/ร้องเรียน/ร้องทุกข์
FaceBook
คู่มือประชาชน

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
กรุณาเลือกวันที่หรือพิมพ์คำค้นหาเพื่อดูข้อมูล
วัน จังหวัด อำเภอ โพสโดย รายละเอียด
24 ม.ค. 2566
ถึง
03 ก.พ. 2566
อุบลราชธานี ศรีเมืองใหม่ อบต.นาเลิน ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงถนนดิน สายทางฝทยนํ้าล้น(คุ้มทรัพยงคื) ม.6 บ้านไร่เจริญ
24 ม.ค. 2566
ถึง
03 ก.พ. 2566
อุบลราชธานี ศรีเมืองใหม่ อบต.นาเลิน ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงถนนดิน ม.6 สายทางข้างวัดบ้านไร่เจริญ
18 ม.ค. 2566
ถึง
25 ม.ค. 2566
อุบลราชธานี ศรีเมืองใหม่ อบต.นาเลิน ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.3 สายทางบ้านนางสาวกัญญา ศรีพนา
16 ม.ค. 2566
ถึง
20 ม.ค. 2566
อุบลราชธานี ศรีเมืองใหม่ อบต.นาเลิน ประกาศราคากลางปรับปรุงถนนดิน โดยการลงหินคลุกหมู่ที่5
16 ม.ค. 2566
ถึง
20 ม.ค. 2566
อุบลราชธานี ศรีเมืองใหม่ อบต.นาเลิน ราคาประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงถนนดิน ม.6
16 ม.ค. 2566
ถึง
20 ม.ค. 2566
อุบลราชธานี ศรีเมืองใหม่ อบต.นาเลิน ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงถนนลูกรัง ม.6
12 ม.ค. 2566
ถึง
18 ม.ค. 2566
อุบลราชธานี ศรีเมืองใหม่ อบต.นาเลิน ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างสปิลเวย์คอนกรีตเสริมเหล็ก ม.5 สายทางแซรกไก่
04 ม.ค. 2566
ถึง
04 ม.ค. 2566
อุบลราชธานี ศรีเมืองใหม่ อบต.นาเลิน ประกาศ สขร. ประจำเดิอนธันวาคม 2565
09 ธ.ค. 2565
ถึง
18 ธ.ค. 2565
อุบลราชธานี ศรีเมืองใหม่ อบต.นาเลิน ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงถนนดิน โดยการลงหฟินคลุก หมู่ที่1 บ้านนาเลิน สายทางสวนยางนางคำผอง สมชาติ ถึงนานายสมชัย อุโคตร
09 ธ.ค. 2565
ถึง
18 ธ.ค. 2565
อุบลราชธานี ศรีเมืองใหม่ อบต.นาเลิน ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.7 บ้านเหล่าใต้ สายทางร้าน ท.เจริญทรัพย์วัสดุก่อสร้างถึงวัดบ้านเหล่าใต้
Responsive image