Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
หน่วยตรวจสอบภายใน
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
รายงานผลการดำเนินงาน
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2565
การบริหารงานบุคคล
ประกาศ/รับสมัคร/โอนย้าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา/ร้องเรียน/ร้องทุกข์
FaceBook
คู่มือประชาชน

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ข่าวประชาสัมพันธ์
กรุณาเลือกวันที่หรือพิมพ์คำค้นหาเพื่อดูข้อมูล
วัน จังหวัด อำเภอ โพสโดย รายละเอียด
24 ม.ค. 2566 อุบลราชธานี ศรีเมืองใหม่ อบต.นาเลิน ช่องทางการตอบ แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT)
11 ม.ค. 2566 อุบลราชธานี ศรีเมืองใหม่ อบต.นาเลิน ประกาศผลสอบพนักงานจ้างตามภารกิจ
05 ม.ค. 2566 อุบลราชธานี ศรีเมืองใหม่ อบต.นาเลิน งบรายไตรมาส1/2566
05 ม.ค. 2566 อุบลราชธานี ศรีเมืองใหม่ อบต.นาเลิน ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาเลิน เรื่อง รายชื่อผูู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ประจำปีงบประมาณ 2566
03 ม.ค. 2566 อุบลราชธานี ศรีเมืองใหม่ อบต.นาเลิน งบการเงินประจำเดือน ธันวาคม 2565
26 ธ.ค. 2565 อุบลราชธานี ศรีเมืองใหม่ อบต.นาเลิน แก้ไขประกาศ เรื่องรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง
26 ธ.ค. 2565 อุบลราชธานี ศรีเมืองใหม่ อบต.นาเลิน ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาเลิน เรื่อง ขอเชิญชวนประชาชนทั่วไปเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาฯ
20 ธ.ค. 2565 อุบลราชธานี ศรีเมืองใหม่ อบต.นาเลิน งบการเงินประจำปีงบประมาณ 2565
14 ธ.ค. 2565 อุบลราชธานี ศรีเมืองใหม่ อบต.นาเลิน ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาเลิน เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง
09 ธ.ค. 2565 อุบลราชธานี ศรีเมืองใหม่ อบต.นาเลิน ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาเลิน เรื่องการขยายเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ประจำปี พ.ศ.2566
Responsive image