Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
หน่วยตรวจสอบภายใน
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
รายงานผลการดำเนินงาน
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2565
การบริหารงานบุคคล
ประกาศ/รับสมัคร/โอนย้าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา/ร้องเรียน/ร้องทุกข์
FaceBook
คู่มือประชาชน

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ข่าวประชาสัมพันธ์
กรุณาเลือกวันที่หรือพิมพ์คำค้นหาเพื่อดูข้อมูล
วัน จังหวัด อำเภอ โพสโดย รายละเอียด
08 พ.ค. 2566 อุบลราชธานี ศรีเมืองใหม่ อบต.นาเลิน เรื่องรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง
01 พ.ค. 2566 อุบลราชธานี ศรีเมืองใหม่ อบต.นาเลิน งบการเงิน ประจำเดือน เมษายน 2566
28 เม.ย. 2566 อุบลราชธานี ศรีเมืองใหม่ อบต.นาเลิน ประกาศนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
28 เม.ย. 2566 อุบลราชธานี ศรีเมืองใหม่ อบต.นาเลิน รายงานผลตามนโยบาย No Gift Policy
28 เม.ย. 2566 อุบลราชธานี ศรีเมืองใหม่ อบต.นาเลิน การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในองค์การบริหารส่วนตำบลนาเลิน
28 เม.ย. 2566 อุบลราชธานี ศรีเมืองใหม่ อบต.นาเลิน รายงานการกำกับการดำเนินการป้องกันการทุจริต
28 เม.ย. 2566 อุบลราชธานี ศรีเมืองใหม่ อบต.นาเลิน รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี พ.ศ.2566
28 เม.ย. 2566 อุบลราชธานี ศรีเมืองใหม่ อบต.นาเลิน คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานขับเคลื่อนจริยธรรม
28 เม.ย. 2566 อุบลราชธานี ศรีเมืองใหม่ อบต.นาเลิน ประกาศเจตนารมณ์ No gift policy
26 เม.ย. 2566 อุบลราชธานี ศรีเมืองใหม่ อบต.นาเลิน ประมวลจริยธรรมเจ้าหน้าที่ของรัฐ
Responsive image