Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
หน่วยตรวจสอบภายใน
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
รายงานผลการดำเนินงาน
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2565
การบริหารงานบุคคล
ประกาศ/รับสมัคร/โอนย้าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา/ร้องเรียน/ร้องทุกข์
FaceBook
คู่มือประชาชน

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ข่าวประชาสัมพันธ์
กรุณาเลือกวันที่หรือพิมพ์คำค้นหาเพื่อดูข้อมูล
วัน จังหวัด อำเภอ โพสโดย รายละเอียด
26 ก.ย. 2565 อุบลราชธานี ศรีเมืองใหม่ อบต.นาเลิน ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างทั่วไป ประจำปีงบประมาณ 2565
06 ก.ย. 2565 อุบลราชธานี ศรีเมืองใหม่ อบต.นาเลิน ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาเลิน เรื่องรับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างทั่วไป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
05 ก.ย. 2565 อุบลราชธานี ศรีเมืองใหม่ อบต.นาเลิน งบการเงินประจำเดือน สิงหาคม 2565
22 ส.ค. 2565 อุบลราชธานี ศรีเมืองใหม่ อบต.นาเลิน ภาคผนวก -จ- แนบท้ายประกาศรับสมัครสอบฯ
22 ส.ค. 2565 อุบลราชธานี ศรีเมืองใหม่ อบต.นาเลิน ภาคผนวก -ง- แนบท้ายประกาศรับสมัครสอบฯ
22 ส.ค. 2565 อุบลราชธานี ศรีเมืองใหม่ อบต.นาเลิน ภาคผนวก -ค- แนบท้ายประกาศรับสมัครสอบฯ
22 ส.ค. 2565 อุบลราชธานี ศรีเมืองใหม่ อบต.นาเลิน ภาคผนวก -ข- แนบท้ายประกาศรับสมัครสอบฯ
22 ส.ค. 2565 อุบลราชธานี ศรีเมืองใหม่ อบต.นาเลิน ภาคผนวก -ก- แนบท้ายประกาศรับสมัครสอบฯ
22 ส.ค. 2565 อุบลราชธานี ศรีเมืองใหม่ อบต.นาเลิน ประกาศ อบต.นาเลิน เรื่องรับสมัครสอบพนักงานส่วนตำบลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งต่างสายงานในสายงานผู้ปฏฺิบัติจากตำแหน่งประเภททั่วไปเป็นตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ
05 ส.ค. 2565 อุบลราชธานี ศรีเมืองใหม่ อบต.นาเลิน งบการเงินประจำเดือน กรกฎาคม 2565
Responsive image