เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

บริการขั้นพื้นฐาน
การบริการพื้นฐาน

การคมนาคม (แสดงจำนวนและสภาพทางคมนาคม)
   1. ถนนสายหลักที่ติดต่ออำเภอ
     - สายบ้านฟ้าห่วนไปนาเลิน (ทางหลวงแผ่นดินหมายเลขที่ อบ.2019)
     - สายศรีเมืองใหม่ไปหนามแท่ง (ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  อบ.2135)
     - สายบ้านฟ้าห่วนเหนือไปบ้านลาดควาย
   2. ถนนภายในหมู่บ้าน ส่วนใหญ่เป็นถนนคอนกรีตและมีถนนลูกรังเป็นบางสาย คือ
     - ถนนที่ยังไม่ลาดยาง สายจากบ้านคำหมาไน - บ้านไร่เจริญ
     - รถโดยสารที่ใช้ในการคมนาคมมีทั้งหมด 3 สาย คือ
       1. บ้านนาเลิน – อ.ศรีเมืองใหม่
       2. บ้านคำหมาไน - อ.ศรีเมืองใหม่
       3. บ้านสวาสดิ์ - อ.ศรีเมืองใหม่

การโทรคมนาคม
   - ที่ทำการไปรษณีย์โทรเลข  จำนวน  -  แห่ง
   - โทรศัพท์สาธารณะ(ตู้โทรศัพท์)  จำนวน  10  แห่ง

การไฟฟ้า (แสดงถึงจำนวนหมู่บ้านที่ไฟฟ้าเข้าถึงและประชากรที่ใช้ไฟฟ้า)
   หมู่ที่ 1 – 7 มีไฟฟ้าใช้ทุกครัวเรือน (แต่ยังขาดไฟฟ้าเพื่อการเกษตร)

แหล่งน้ำธรรมชาติ
   - แหล่งน้ำธรรมชาติ  จำนวน  8  สาย
   - หนองสาธารณะ  จำนวน  9  แห่ง
   - คลองสาธารณะ  จำนวน  -  แห่ง
   - บึง, หนอง และอื่นๆ จำนวน  จำนวน  20  แห่ง

แหล่งน้ำที่สร้างขึ้นและสามารถใช้การได้
   - ฝายน้ำล้น / ฝายกั้นน้ำ  จำนวน  2  แห่ง (หมู่ที่ 3, หมู่ที่ 4)
   - บ่อน้ำตื้น  จำนวน  4  แห่ง
   - บ่อน้ำโยก (บาดาล)  จำนวน  34  แห่ง
   - ประปาหมู่บ้านมีทุกหมู่  จำนวน  7  แห่ง 
   - แหล่งน้ำ (สปก.)  จำนวน  -  แห่ง

Responsive image