เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

สภาพเศรษฐกิจ
สภาพทางเศรษฐกิจ

   ประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพด้านการเกษตร เช่น ทำนา ทำสวน ทำไร่ พืชส่วนใหญ่ ได้แก่ ข้าว มันสำปะหลัง ยางพารา

อาชีพ
   - อาชีพหลักของประชากรในเขตตำบลนาเลิน คือ ทำนา ทำสวน ทำไร่
   - ประกอบอาชีพอื่นที่ต่างจังหวัด (กรุงเทพ ฯ)  50  %
   - อาชีพรับจ้างทั่วไป  20  %
   - อาชีพรับจ้างทำการเกษตร  20  %
   - อาชีพค้าขาย  5  %
   - อาชีพรับราชการ  5  %

หน่วยธุรกิจ
   - ปั้มน้ำมันชนิดหลอด  จำนวน  10  แห่ง
   - ปั้มน้ำมันชนิดหัวจ่าย  จำนวน  -  แห่ง
   - โรงสีข้าว  จำนวน  7  แห่ง
   - โรงสีขนาดใหญ่(รับซื้อมัน,รับซื้อข้าว)  จำนวน  1  แห่ง
   - ร้านค้า (จำหน่วยสินค้า)  จำนวน  21  แห่ง
   - ร้านซ่อมรถจักรยานยนต์ / จักรยาน  จำนวน  2   แห่ง
   - ร้านซ่อมรถยนต์  จำนวน  -  แห่ง

Responsive image