แผนงานการจัดซื้อจัดจ้าง 
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย/สอบคัดเลือก/สอบบรรจุ
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2563
แผนอัตรากำลัง 3 ปี
แผนอัตรากำลัง 3 ปี
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา/ร้องเรียน/ร้องทุกข์
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน

หน่วยงานที่เกี่ยวข้องResponsive image
ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาเลิน เรื่อง การใช้แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ๓ ป... (01 พ.ย. 3104)  
งบการเงินประจำเดือน มกราคม 2564 (04 ก.พ. 2564)  
งบรายไตรมาส ไตรมาสที่1/2564 (06 ม.ค. 2564)  
งบการเงินประจำเดือน ธันวาคม 2563 (05 ม.ค. 2564)
งบการเงินประจำเดือน พ.ย.2563 (03 ธ.ค. 2563)
เจตจำนงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตไปสู่่ อปท. (05 พ.ย. 2563)
ประชาสัมพันธ์รับโอน(ย้าย) (05 พ.ย. 2563)
ประกาศใช้แผนอัตรากำลัง 3 ปี (2564-2566) (15 ต.ค. 2563)
แผนอัตรากำลัง 3 ปี พ.ศ. 2564-2566 (15 ต.ค. 2563)
งบเดือน สิงหาคม 25623 (09 ก.ย. 2563)
สขร ส.ค.63 (01 ก.ย. 2563)
สขร ก.ค.63 (03 ส.ค. 2563)
งบการเงินประจำเดือน มิถุนายน 2563 (02 ก.ค. 2563)
สขร มิ.ย.63 (01 ก.ค. 2563)
งบรายไตรมาส ไตรมาสที่2/2563 (23 มิ.ย. 2563)
งบการเงินประจำเดือน พฤษภาคม 2563 (23 มิ.ย. 2563)
สขร พ.ค.63 (01 มิ.ย. 2563)
สขร เม.ย.63 (01 พ.ค. 2563)
ประกาศผลการสรรหาและการเลือกสรรพนักงานจ้างตามภารกิจ (24 เม.ย. 2563)
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ประจำปีงบประมาณ 2563... (20 เม.ย. 2563)
Responsive image
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 3 บ้านคำหมาไน (02 มี.ค. 2564)  
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 4 บ้านร่องเข (02 มี.ค. 2564)  
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ( คสล ) หมู่ที่ 7 บ้านเหล่าใ... (20 ก.ค. 2563)  
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ( คสล ) หมู่ที่ 6 บ้านไร่เจริญ... (20 ก.ค. 2563)
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ( คสล ) หมู่ที่ 4 บ้านร่องเข (20 ก.ค. 2563)
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ( คสล ) หมู่ที่ 3 บ้านคำหมาไน... (20 ก.ค. 2563)
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ( คสล ) หมู่ที่ 2 บ้านนาหว้า (20 ก.ค. 2563)
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ( คสล ) หมู่ที่ 1 บ้านนาเลิน (20 ก.ค. 2563)
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ( คสล ) ที่เสียหายจากเหตุอุทกภ... (10 มิ.ย. 2563)
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ( คสล ) ที่เสียหายจากเหตุอุทกภ... (10 มิ.ย. 2563)
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ( คสล ) ที่เสียหายจากเหตุอุทกภ... (10 มิ.ย. 2563)
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ( คสล ) ที่เสียหายจากเหตุอุทกภ... (10 มิ.ย. 2563)
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ( คสล ) ที่เสียหายจากเหตุอุทกภ... (10 มิ.ย. 2563)
ประกาศราคากลางปรับปรุงถนนภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 5 บ้านสวาสดิ์ (28 เม.ย. 2563)
ประกาศราคากลางโครงการขยายเขตประปา หมู่ที่ 7 บ้านเหล่าใต้. (28 เม.ย. 2563)
ประกาศราคากลางปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจร โดยลงหินคลุก หมู่ที่ 1 บ้านนาเลิน. (15 เม.ย. 2563)
ประกาศราคากลางปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจร โดยลงหินคลุก หมู่ที่ 2 บ้านนาหว้า (15 เม.ย. 2563)
ประกาศราคากลางปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจร โดยลงหินคลุก หมู่ที่ 3 บ้านคำหมาไน. (15 เม.ย. 2563)
ประกาศราคากลางปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจร โดยลงหินคลุก หมู่ที่ 5 บ้านสวาสดิ์ (15 เม.ย. 2563)
ประกาศราคากลางปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจร โดยลงหินคลุก หมู่ที่ 6 บ้านไร่เจริญ (15 เม.ย. 2563)
Responsive image
จัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
Responsive image